Blog

March 20, 2018

Giảng dạy tiếng Nhật hàng ngày

AELC là trường có học viên đến từ đa quốc gia, và đây là một trong những điểm nổi bật của AELC!
Sinh viên Nhật Bản đang rất năng nổ và vui vẻ.
Nhưng ngày đầu, hầu hết học viên đều e dè và ngại ngùng nhưng các học viên Hàn Quốc và các nước khác rất nhiệt tình nên các học viên rất dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới.
Bạn được học tiếng Anh và biết thêm văn hóa và cuộc sống của các bạn Học viên tới từ các nước.
...