Blog

March 20, 2018

Hiện trạng trường AELC

Bộ mặt mới của AELC.
AELC giảng dạy và sinh hoạt trong tòa nhà có cơ sở vật chất cực kì mới học viên có thể học tập trong môi trường tốt hơn, thuận tiện và thoải mái hơn.
Trường AELC sẽ gửi thêm nhiều hình ảnh về trường và cảm ơn sự quan tâm của bạn
...