Blog

March 20, 2018

Trường AELC giảng dạy theo lớp 1: 1 + lớp nhóm

Tại lớp học 1-1 và lớp nhóm.
Anh ngữ AELC, học viên được học tiếng Anh chuẩn Mỹ tại lớp 1:1 và group class với giáo viên bản xứ.
AELC có giáo viên đến từ Mỹ, Anh, Canada và các nơi khác, bạn có thể cải thiện kĩ năng nghe và kĩ năng phát âm.
...