Events

 • Center 1

  October 9, 2017

  AELC

  Nhà trường có hệ thống quản lý trình độ kĩ năng của các giáo viên. Tất cả các thời khóa biểu được thay đổi vào Thứ Tư, gửi 'Mẫu Yêu Cầu' cho Quản Lý của bạn nếu muốn chuyển lớp. Lưu ý, AELC sẽ không thay đổi thời khóa biểu sau 11 giờ.

  ...

 • Center 1

  October 9, 2017

  AELC

  This is the 3rd time to educate Sungkyungwan University students. We will help you to achieve your goal while you are in the Philippines. Thank you.

  ...

 • Center 1

  October 9, 2017

  AELC

  Hội Đồng Thi TOEIC được đặt tại AELC. Bạn có thể thi lấy chứng chỉ TOEIC hàng tháng Phía bên trái là khu lớp học. Phía bên phải của tòa nhà là nhà bếp. Tầng hai là hội đồng thi TOEIC. Tối đa 70 người có thể thi phần nghe và đọc TOEIC và 20 người có ..

  ...

 • Center 1

  October 9, 2017

  AELC

  AELC center 2 is located in Clark Freeport zone, the most safety are in the Philippines. You can stay Xenia hotel as your dormitory and it cost $2,800/4 weeks. The room is maximum of 3 people, provide break fast, fitness center for free. You can book from 1 week and no elect..

  ...

 • Center 1

  October 9, 2017

  AELC

  Check the possible entrance date of TOEIC guarantee course. You are required to have TOEIC/IELTS score, if you do not have the score you will be required to do the speaking test with AELC teacher.

  ...