연수후기

...
...
Courses April 27, 2018
Tôi học ở Canada khoảng 6 tháng nhưng cảm thấy như tôi thiếu một cái gì đó nên tôi quyết định học tiếng Anh ở Philippines. Tôi đã có thể nói tiếng Anh nhưng vì các lớp duy nhất có ở Canada là các lớp học nhóm, nên giáo viên không thể chú ý đến một họ..
...
Courses April 26, 2018
Tôi đang lên kế hoạch xin nghỉ học kỳ tiếp theo từ trường để kiếm tiền cho việc học tập ở nước ngoài để học tiếng Anh. Lý do tại sao quyết định làm như vậy là vì sự tự tin của tôi đang suy yếu do kỹ năng tiếng Anh kém cỏi của tôi. Kể từ khi học trung học, tôi học t..
...
Courses April 26, 2018
Tôi đã trải qua khóa học ESL tại AELC trong một tháng. Là một sinh viên đang học liên tục, tôi đã nhận ra rằng tôi thiếu các kỹ năng tiếng Anh cần thiết. Đặc biệt, khi tôi tham dự các hội nghị ở nước ngoài hoặc đọc luận án bằng tiếng Anh, tôi nhận ra tầm qu..