Giáo Viên

...
Gặp gỡ các giáo viên giỏi nhất

Giáo viên AELC

AELC có các giảng viên từ nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Philippines, và được đào tạo chuyên nghiệp để giảng dạy các chương trình như IELTS / TOEIC.

Aaron
TOEIC / ESL
...
Ally
IELTS SPEAKING
...
Carol
TOEIC / ESL
...
Devi
IELTS / ESL
...
EDZ
ESL
...
Eunice
IELTS / ESL
...
Flavio
TOEIC / ESL
...
Gail
ESL
...
Jaque
ESL
...
Jeff
IELTS / ESL
...
Josel
TOEIC / ESL
...
Keith
ESL
...
Paul S
ESL
...
Phil
IELTS / ESL
...
Ralph
TOEIC / ESL
...
Ted
ESL
...
<