Học Phí

...
...
...
...

Học Phí

N= Native Teacher, PH= Philippines Teacher

Center Course PH 1 on 1 N 1 on 1 PH Group N Group Học Phí
Center 1 ESL Cơ Bản 4 - 2 2 800
ESL Nâng Cao 6 - - 2 900
ESL Bản Địa 4 1 2 2 950
TOEIC Cơ Bản 3 1 2 2 850
TOEIC Đảm Bảo 3 1 4 - 900
IELTS Cơ Bản 3 1 2 2 850
TOEIC Đảm Bảo 3 1 4 - 900
Center 2 ESL Cơ Bản 4 - 2 2 800
ESL Nâng Cao 6 - - 2 900
ESL Bản Địa 4 1 2 2 950

Học Viên có thể tự đăng ký trực tiếp với trường, mỗi tháng chỉ có 5 Học Viên nhận học bổng giảm 30% học phí.

Phí Địa Phương

sort Center 1 Center 2
Phòng Đơn Phòng Đôi Phòng Ba Phòng Đôi VIP Phòng Ba VIP Phòng Bốn VIP
Học Phí 850 700 600 800 700 600
Khác Center 2 - phòng Hotel: tối đa 3 người, bao gồm bữa sáng, miễn phí tiền địa phương và điện


Khoản phí khác

Category Học Phí Ghi Chú
SSP 6,500 Giấy phép học tập đặc biệt - Thời gian 6 tháng.
I-CARD 3,500 Học viên học trên 8 tuần bắt buộc phải đăng ký.
Renew Visa 3,600 - 4,200 Hàng tháng, thời hạn trong 28 ngày.
Sách Vở 200 - 350 Tùy thuộc vào giá sách
Tiền Điện 17php/kw Tùy thuộc sử dụng / Miễn phí tiền điện tại Center 2 phòng Hotel
Phí Địa Phương Phòng Đơn - 2,900
Phòng Đôi - 2,400
Phòng Ba - 1,900
Cho 4 tuần / Miễn phí tại Center 2 phòng Hotel
Pick up / Drop off Clark airport 500
Manila airport 2,700
4-5 chỗ